terug naar projectoverzicht

nishant bhola | world of dance

project - impulsgelden

Nishant Bhola is choreograaf en artistiek leider van het naar hem genoemde professionele dansgezelschap Nishant Bhola | World of Dance. Hij maakt professionele sociaal-artistieke projecten en voorstellingen voor een publiek van alle leeftijden en culturele achtergronden. Voor de verdere ontwikkeling van de jonge organisatie en sterkere inbedding in relevante Brabantse netwerken ontvangt Nishant Bhola | World of Dance een impulsbijdrage.

fotograaf: Noortje van Gestel

nishant bhola | world of dance


Nishant Bhola heeft een eigen visie op het positioneren van moderne dans in een multiculturele samenleving. Zijn persoonlijke ervaring als Indiase migrant in de Nederlandse samenleving is zijn inspiratiebron. Het is een dansmaker die lokaal –m.n. West-Brabant- goed geworteld is en bezig is zijn netwerk provincie breed te versterken. World of Dance is een jonge organisatie die sinds 2016 gevestigd is in Roosendaal. Daar heeft Nishant inmiddels een vierjarige alliantieovereenkomst gesloten met “Cultuurcluster” waarvan Schouwburg de Kring, Erfgoedcentrum
Tongerlohuys en Cultuur Compaan deel uitmaken. Daarnaast doceert Nishant aan de Fontys Dansacademie. De komende circa 2 jaar wil Nishant onderzoeken hoe hij zijn dansvoorstellingen en sociaal- artistieke projecten verder kan ontwikkelen en wil hij bouwen aan een duurzame inhoudelijke relatie met zijn publiek. Hiervoor betrekt hij onder meer verschillende coaches en werkt hij samen met de partners in het Cultuurcluster in Roosendaal. Daarnaast gaat hij voor verschillende projecten ook samenwerkingsverbanden aan met partijen zoals GGD West Brabant en de Nieuwe Veste, en Jeugdzorg Eindhoven. De aanvraag impulsgelden is gericht op de periode 2018-2019. In die periode wil Nishant een stevig fundament leggen onder de organisatie World of Dance.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury staat positief tegenover de artistiek-maatschappelijke visie van Nishant Bhola. Bovendien draagt de immigrantenachtergrond van Nishant volgens hen bij aan de culturele diversiteit binnen het Brabantse cultuursysteem. De beoogde professionaliseringsslag stelt hem in staat de maatschappelijke impact van zijn activiteiten uit te breiden.

rol bkkc

bkkc is betrokken geweest in het voortraject. Nishant heeft eerst een kennisvouchertraject doorlopen met een externe coach om te werken aan een strategie en beleid voor World of Dance voor de komende paar jaar. Daarop volgt deze aanvraag impulsgelden.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/004.

meer weten over dit project? neem contact op marit oosterom

013 750 8423m.oosterom@bkkc.nl

meer informatie over het impulsgeldenprogramma?