terug naar projectoverzicht

professionalisering cor unum-ceramics

project - impulsgelden

Om de kansen die zich voordoen optimaal te benutten en om de keramische ambacht in de toekomst veilig te stellen, investeert productiehuis Cor Unum-Ceramics de komende twee jaar in de professionalisering van personeel, organisatie en verkoop. Hiervoor ontvangt de organisatie zowel een subsidie als een lening uit het impulsgeldenprogramma.

fotograaf: Marije Kuiper

cor unum-ceramics

Cor Unum-Ceramics is een productiehuis waar hoogwaardig keramiek wordt vervaardigd naar ontwerpen van en in co-creatie met toonaangevende ontwerpers uit binnen- en buitenland (o.a. Kranen/Gille, Roderick Vos, Studio Rens, Alex de Witte, Kiki van Eijk en Maarten Baas). Vrijwilligers, professionals, studenten en mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt vormen de kern van de organisatie. Cor Unum zoekt voortdurend samenwerking met anderen, waaronder opleidingen en bedrijven. Zo creëert de organisatie een platvorm waar op een bijzondere wijze productontwikkeling en productinnovatie plaatsvindt. Daarmee is Cor Unum een unieke organisatie in het Brabantse alsook Nederlandse culturele veld.

verhuizing naar pompen & verlouw

Met de aanstaande verhuizing naar het pand van Pompen & Verlouw, aan het einde van de Vughterstraat in ’s-Hertogenbosch, gaat Cor Unum deel uitmaken van een hotspot voor design waar ontmoeten, ontwerpen, onderzoeken, maken, opleiden, re-integreren en verkopen centraal staan. De organisatie zet hiermee een grote stap. Een stap die alles in zich heeft om substantieel meer traffic te genereren naar de galerie met winkelfunctie, naar de uitgebreide productiefaciliteit met ruimere mogelijkheden om groepen rond te leiden en om workshops te organiseren.

keramische ambacht

Om het keramische ambacht in de toekomst veilig te stellen is het essentieel dat jonge vakmensen worden opgeleid. Dat doet Cor Unum door samen te werken met opleidingen en studenten stages te bieden. Ook worden “on the job” mensen opgeleid voor specifieke taken en functies.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury impulsgelden erkent de noodzaak van een eenmalige impuls gezien de nieuwe locatie enerzijds en ten behoeve van het waarborgen van het ambacht en de kennis voor de toekomst anderzijds. Ook ziet zij de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe locatie de organisatie biedt, waaronder meer zichtbaarheid, en de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. Het huidige momentum vraagt om een professionaliseringsslag om de positie van Cor Unum te bevestigen, te bestendigen en te versterken. Hiervoor ontvangt de organisatie een combinatie van subsidie en een lening.

rol bkkc

In het voortraject heeft bkkc Cor Unum geadviseerd over de aanvraag. Er hebben adviesgesprekken plaatsgevonden en concept aanvragen zijn enkele malen van feedback voorzien. Eerder ontving Cor Unum een kennisvoucher voor externe begeleiding bij het opstellen van een sterk ondernemingsplan.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/031.

meer weten over dit project? neem contact op met gosuin van heeswijk

013 750 8441g.vanheeswijk@bkkc.nl

meer informatie over het impulsgeldenprogramma?