terug naar projectoverzicht

Tilt

project - impulsgelden

TiLT is een meerdaags literatuurfestival in Tilburg. Met een bijdrage uit het Impulsgeldenprogramma wil TiLT professionaliseren en doorontwikkelingen tot een professioneel literatuurhuis dat inzet op het stimuleren van beroepsbeoefening, talentontwikkeling en promotie van de Brabantse letteren. Het doel van TiLT is literatuur in Brabant zichtbaar maken. 

TiLT is een meerdaags literair festival in Tilburg, georganiseerd door Stichting BookAwake. De focus van het festival ligt op Brabantse en Nederlandse literatuur in vernieuwende combinaties met theater, beeld en muziek. TiLT geeft schrijvers en andere kunstenaars uit de regio een podium maar maakt ook eigen producties in intensieve samenwerking met partners zoals het Zuidelijk Toneel en Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Het festival trekt zowel regionaal als landelijk bekend talent en een breed publiek: van jong tot oud, van literair fijnproever tot rijmfanaat, van festivalbezoeker tot thuislezer. 

De kernwaarden van de nieuwe organisatie zijn verbinden (schrijvers met andere kunstenaars of met sponsoren/opdrachtgevers), ontdekken (van talent of partnerships) en ontwikkelen (van talent). Kernactiviteit is het meerdaagse literatuurfestival dat in 2015 voor de vijfde keer plaatsvindt. Daarnaast organiseert Bureau TiLT diverse regionale activiteiten. 

Nauw verbonden aan de kernwaarden van TiLT is het creëren en onderhouden van maatschappelijk draagvlak door intensief samen te werken met partners van binnen en buiten de kunsten. TiLT heeft in de afgelopen jaren dan ook een groot en divers netwerk opgebouwd. Partners zijn onder andere de Bibliotheek Midden-Brabant, Fontys, de NWE Vorst, Poppodium 013, Theaters Tilburg, Het Zuidelijk Toneel, horeca op de Korte Heuvel, Tilburg University en Stichting Cools. Ook hebben we een uitgebreid netwerk aan professionele auteurs. 

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

TiLT is een literatuurfestival dat in de afgelopen vier jaar is uitgegroeid tot een belangrijk festival in de provincie op het gebied van literatuur. Het festival spreekt een breed publiek aan. TiLT is een transparante organisatie die veelvuldig de buitenwereld opzoekt en samenwerkt. Met begeleiding van bkkc in de afgelopen vier jaar, heeft het festival, ook met slechts vrijwilligers een professionele status weten te bereiken. Met dit plan wordt een verdere professionaliseringslag beoogd, ten behoeve van het festival en ook van de infrastructuur in Brabant. Literatuur in Brabant, of de letterensector, is een wat minder ontwikkelde discipline, zowel in infrastructuur als in zichtbaarheid. TiLT speelt ook in op talentontwikkeling binnen de literatuur en het gat tussen amateur/semi-professioneel en top. 

De jury spreekt haar vertrouwen en waardering uit voor de initiatiefnemers van dit project. Zij erkent het belang van een organisatie die een rol speelt in het opbouwen van de – nu nog zwakke – literaire infrastructuur in Brabant. Ook de ABC-commissie is positief over de aanvraag van Stichting Bookawake. Zij acht het sterk van belang dat er een impuls wordt gegeven aan de tot nu toe kwetsbare Brabantse letterensector. 

meer informatie

Zie het overzicht van impulsgelden projecten waarin het projectplan van TiLT staat (nr. 255). 

meer weten over dit project? neem contact op met Jenneke Harings

013 7508413j.harings@bkkc.nl

hulp nodig bij jouw impulsaanvraag? lees hier meer