terug naar projectoverzicht

ENCOUNTER

project - kennisvoucher

De beroepspraktijk van kostuumontwerper en vormgever Joost van Wijmen ontwikkelt zich dusdanig dat het noodzakelijk is een nieuwe ondernemingsstrategie te ontwikkelen. De van origine uitvoerend toegepast kostuumontwerper (en docent) manifesteert zich steeds meer als initiërend maker, designer, onderzoeker en kunstenaar. Met hulp van coach Marieke Simons wil Joost zijn project ENCOUNTER aangrijpen om een duurzame en rendabele beroepspraktijk op te bouwen.

Foto: Bo Mulder

encounter

Centraal in ENCOUNTER staat de intermenselijke relatie. Deze wordt door middel van geënsceneerde fysieke ontmoetingen, in verschillende contexten ervaarbaar en zichtbaar gemaakt. Het project ENCOUNTER#4 draait bijvoorbeeld om ontmoetingen tussen een onbekende en de kostuumontwerper Joost van Wijmen waarbij hij vraagt de littekens van de onbekende persoon na te mogen borduren. Littekens zijn getuigenissen van vaak (letterlijk) ingrijpende veranderingen op de fysieke grens tussen onszelf en onze omgeving. Door ze na te borduren en voor anderen draagbaar te maken worden begrippen als kwetsbaarheid, intimiteit, nabijheid, privacy en (on)veiligheid voelbaar en zichtbaar.

Van Wijmen ervaart de meerwaarde van het kunnen communiceren over het eigen artistieke werk vanuit het perspectief van de ander. Nieuwe artistieke producten en projecten kunnen in andere sectoren ingezet worden om maatschappelijke vragen of problemen bespreekbaar te maken. Dat genereert nieuwe content en een nieuwe markt.

Ontmoetingen en kruisbestuivingen met andere disciplines staan binnen ENCOUNTER centraal. Denk aan organisaties of instellingen uit de zorg, bedrijven, instellingen met een culturele achtergrond of met scholen. Het zijn organisaties en instellingen die allemaal, vanuit een ander perspectief, geïnteresseerd zijn in de sociaal-maatschappelijke thema’s die in ENCOUNTER aan bod
komen. Samenwerkingspartners zijn o.a. Vitalis, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en het Huygens Lyceum te Eindhoven. In de periode januari tot en met juni wordt gewerkt aan het businessplan.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Dit kennisvouchertraject draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van Joost van Wijmen: “Van Wijmen reflecteert op een goede manier over zijn ontwikkeling tot nu toe en op de stappen die gezet moeten worden om hem als zelfstandig ondernemer verder te helpen en zijn positie als maker te verstevigen.”

rol bkkc

bkkc heeft voorafgaand aan de aanvraag geadviseerd over o.a. de samenwerking met partners uit andere domeinen en de aansluiting van het vouchertraject op een reguliere impulsgeldenaanvraag, in de tweede helft van het jaar.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/027.

meer weten over dit project? neem contact op met bas veldhuizen

meer informatie over de kennisvoucher?