terug naar projectoverzicht

MASS production | Richard van Kruysdijk

project - kennisvoucher

Componist en muzikant Richard van Kruysdijk schakelt m.b.v. een kennisvoucher externe expertise in voor de ontwikkeling van een gedegen operationeel businessplan.

Foto: Brian Benton

Richard van Kruysdijk

Richard van Kruysdijk is componist en muzikant. Hij beweegt zich binnen vele genres. Zo schrijft hij muziek voor voorstelling van het Scapino Ballet, maar is bijvoorbeeld ook onderdeel van Industrial avant-garde culthelden Phallus Dei. Van Kruysdijk ambieert een betere zichtbaarheid van zijn bijzonder brede praktijk. Richard wil zakelijk en organisatorisch een structuur om zich heen bouwen, van waaruit zijn artistieke ambities gestuurd, geproduceerd, gerealiseerd en vermarkt kunnen worden.

Kennisvoucher-traject

Om dat te realiseren wil hij met behulp van de kennisvoucher een expert inschakelen die hem coacht en adviseert bij het formuleren van een heldere strategische positionering en ontwikkelrichting en bij het ontwikkelen van een gedegen operationeel businessplan.

Deze strategische positionering en bijbehorend businessplan zijn de concrete uitkomsten van het traject dat met behulp van de kennisvoucher zal worden doorlopen. Zij vormen de basis voor de bedrijfsvoering voor de komende jaren en zijn het vertrekpunt voor een aanvraag impulsgelden.

Grote Woorden/Peter van der Aalst coacht en adviseert Richard in het proces van het ontwikkelen van zakelijke focus en professionalisering. Ook na oplevering van het strategisch positioneringsdocument en businessplan blijft Peter van der Aalst beschikbaar als coach en adviseur bij het schrijven van de aanvraag impulsgelden.

waarom een bIJdrage uit de impulsgelden?

Richard van Kruysdijk is een gewaardeerde maker die middels deze kennisvoucher een volgende stap kan zetten in zijn beroepspraktijk. De kennisvoucher draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

rol kunstloc brabant

Kunstloc Brabant heeft middels een adviesgesprek geholpen met het aanscherpen van de kennisvoucher-aanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/014

meer weten over dit project? neem contact op met teun van irsel

meer informatie over de kennisvoucher?