terug naar projectoverzicht

archief voor de toekomst

project - kennis & dialoog

In ‘archief voor de toekomst’ onderzoekt bkkc samen met Verbeke Foundation de problematiek rondom het behoud en beheer van oeuvres van hedendaagse beeldend kunstenaars. De resultaten zijn omgezet in een praktische e-publicatie vol ervaringen en handreikingen: 'Archief voor de Toekomst: het oeuvre als inzet, handreikingen bij het spelen van een ernstig spel.’

bestel de publicatie

Atelier Leon Adriaans (foto: Hans Bol / Frans Barten)

Het project geeft iedereen die beeldende kunst een warm hart toedraagt, zowel makers als genieters, meer inzicht in de dilemma’s die vaak onzichtbaar achter de schermen spelen, maar onmiskenbaar een stempel drukken op de totstandkoming van ons erfgoed voor de toekomst. Het onderzoek werd verricht met medewerking van de Universiteit Tilburg en de Reinwardt Academie te Amsterdam.
 
Hoe voorkomen we dat waardevolle collecties uit het zicht verdwijnen; buiten bereik van het publiek en ontoegankelijk voor onderzoek? Ligt de regie bij de kunstenaars, de erven van kunstenaars, bij presenterende instellingen, collectionerende instellingen, wetenschappers, kennisinstellingen, de markt of de overheid? En welke keuzes liggen daar aan ten grondslag? Niet alles kan immers worden bewaard. En niet alles is het ook waard te worden bewaard. Maar wie bepaalt dat? Welke esthetische, culturele en economische waarden spelen hier een rol?

Het project bestaat uit het onderzoek, vier exposities, een symposium en de e-publicatie. De publicatie biedt een blik op het speelveld, stelt de spelers voor en bespreekt het spelverloop. Om de publicatie in de toekomst up-to-date te kunnen houden is gekozen voor de digitale vorm. De publicatie is daarom alleen verkrijgbaar als e-book. Bestel het boek online voor €9,99.

bestel de publicatie

Programma archief voor de toekomst

  • expo | onvoltooid archief | bkkc, tilburg | 11 september t/m 2 november 2014
  • expo | voltooid archief | bkkc, tilburg | 11 december 2014 t/m 8 februari 2015
  • expo | mijn archief voor de toekomst | bkkc, tilburg | 19 februari t/m 12 april 2015
  • expo | zomerexpositie | Verbeke Foundation, Kemzeke (B) | 10 mei t/m oktober 2015
  • symposium | auditorium Museum de Pont, tilburg | 25 juni 2015
  • publicatie | tijdens het symposium wordt een e-publicatie gepresenteerd met richtlijnen voor het beheer en behoud van kunstenaarsoeuvres.

Meer weten? Neem contact op met Bas Veldhuizen

013 - 7508434b.veldhuizen@bkkc.nl