terug naar projectoverzicht

bkkc connects | opdrachtgeverschap

project - kennis & dialoog

Iedere 3e donderdag van de maand kun je bij bkkc connects kennis en inspiratie opdoen, ervaring delen en ideeën bespreken. In de vorm van een lezing, sessie, brainstorm of werkconferentie. Telkens een ander uitgangspunt. Gebaseerd op vragen in het veld. Donderdag 19 maart staat bkkc connects in het teken van opdrachtgeverschap.

donderdag 19 maart 2015 | 10.00 - 12.00 uur | bkkc | deelname is gratis

Sprekers

netty van de kamp

Netty is adviseur ruimte bij bkkc. bkkc zoekt naar mogelijkheden om kunst te integreren in de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte om zo de fysieke en sociale kwaliteit van onze omgeving te versterken. We brengen partijen en sectoren die zich bezighouden met ontwikkeling, beheer en gebruik van de ruimte bij elkaar en nodigen uit tot samenwerking en kennisuitwisseling. Netty vertelt over hoe bkkc de veranderingen in opdrachtgeverschap heeft opgepakt, hoe bkkc het zelf doet als intermediair binnen die veranderingen en tegen welke problemen we daarbij aanlopen.  

Kai van hasselt over veranderd opdrachtgeverschap

Kai van Hasselt schetst hoe het opdrachtgeverschap de laatste tijd is veranderd. Welke bestaande en nieuwe spelers geven Nederland vandaag de dag vorm? En op welke manier komen zij tot initiatieven en werken zij samen? En hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de praktijk van kunstenaars, ontwerpers en kunstbemiddelaars? 

Kai van Hasselt, adviseur voor stedelijke strategie en culturele intelligentie, richtte in 2004 adviespraktijk Shinsekai Analysis in Amsterdam op. Shinsekai, Japans voor 'nieuwe wereld', houdt zich bezig met urban strategies en cultural intelligence en bevindt zich op het snijvlak van stedelijke ontwikkelingen en hedendaagse kunst en cultuur.

tabo goudswaard over kansen voor opdrachtgeverschap

Tabo Goudswaard vertelt over zijn eigen kunstenaarspraktijk en over zijn rol als intendant bij het nieuwe fonds The Art of Impact. Waar liggen in het maatschappelijke veld kansen voor vraagstukken die kunstenaars en ontwerpers kunnen aanpakken? En hoe denkt hij over de stimulerende rol van fondsen met betrekking tot dat speelveld?

Tabo Goudswaard is kunstenaar en social designer en de cultuurintendant van het nieuwe fonds The art of impact. Zijn praktijk is gericht op maatschappelijke vraagstukken. Hij was medebedenker van de pilot Social Design for Wicked Problems waarin kunstenaars en ontwerpers een ‘taai’ maatschappelijk vraagstuk kregen voorgelegd.

nils van beek over goed opdrachtgeverschap

Nils van Beek, adviseur bij TAAK, spreekt vanuit zijn eigen visie en ervaring als bemiddelaar van kunstopdrachten over opdrachtgeverschap. Wat betekent goed opdrachtgeverschap binnen de huidige praktijk van co-creatie en gelijkwaardige partners? En aan welke voorwaarden moet er worden voldaan? Welke waarden koppelen we aan (nieuw) opdrachtgeverschap?

Nils van Beek schreef in opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst een nieuwe handreiking kunstopdrachten voor opdrachtgevers.   

arie lengkeek

Arie is moderator van de middag en werkt als programmacoördinator en redacteur bij het architectuurcentrum AIR Rotterdam.

bkkc organiseert deze bijeenkomst samen met LOKO, Landelijk Overleg Kunst in Opdracht.

bkkc connects

Deze bijeenkomst is onderdeel van bkkc connects. Elke derde donderdag van de maand kennis en inspiratie opdoen, ervaring delen en ideeën bespreken.

kijk in de agenda voor een actueel overzicht van alle bkkc connects

praktische informatie en aanmelden? bkkc connects | 19 mrt | 10:00 - 12:00 uur

suggesties voor bkkc connects? Neem contact met ons op