terug naar projectoverzicht

expositie | jump!

project - kennis & dialoog

3 juli t/m 31 augustus 2014 | Galeriehouders Majke Hüsstege (Den Bosch), Jan van Hoof (Den Bosch), Ingrid Luycks (Tilburg) en Petra Cardinaal (galerie Pennings Eindhoven) bieden, samen met bkkc, acht talentvolle kunstenaars een steun in de rug om een plek te veroveren in het kunstcircuit. Binnen dit talentontwikkelingstraject krijgen de kunstenaars cursussen en trainingen en de galeries stellen hun kennis en netwerk ter beschikking. De expositie in bkkc markeerde de start van dit unieke samenwerkingstraject.

Deze samenwerking op het gebied van talentontwikkeling is bijzonder. Binnen de beeldende kunst werkt iedereen individueel en is er veel concurrentie. Samenwerkingsverbanden komen niet veel voor tussen galeries. Ze zijn immers concurrenten. Kunstenaars moeten in deze tijd ondernemender worden en leren dat nog maar mondjesmaat op een kunstacademie. Veel galeries hebben hun deuren moeten sluiten vanwege de crisis en de groei van het belang van grote kunstbeurzen.

Naast het coachen van de kunstenaars onderzoeken de vier galeries het fenomeen kunstgalerie anno 2014 en ontwikkelen een visie op de toekomst. Samen met de kunstenaars, maar ook met bijvoorbeeld relaties uit het bedrijfsleven, kijken ze naar nieuwe verdienmodellen om kunst te verkopen. Niet gebaseerd op de huidige verhoudingen maar zoekend naar manieren die meer passen bij de huidige tijd.
>lees het artikel in Brabants Dagblad

galeries

Galerie Pennings, Eindhoven
begeleidt Noortje Hagens en Wiesje Peels
Galerie Pennings, gestart in 1979, is de oudste in fotografie gespecialiseerde galerie van Nederland. De nadruk ligt op autonome fotografie van startende én gevestigde fotografen. Er worden jaarlijks vijf exposities en diverse activiteiten, waaronder gesprekken met kunstenaars, georganiseerd. Iedere twee jaar wordt de Harry Penningsprijs uitgereikt aan een talentvolle, startende fotograaf.
 
Galerie Majke Hüsstege, ’s-Hertogenbosch
begeleidt Lindert Paulussen en Stijn Poelstra
Een galerie met een sterk eigen(zinnig) karakter door de spannende tentoonstellingen, ruimte voor experiment, jonge en gevestigde kunstenaars. Er wordt hedendaagse kunst van nationale en internationale kunstenaars geëxposeerd uit diverse kunstdisciplines; schilderkunst, tekenkunst, fotografie, installaties en sculpturen. Een paar jaar geleden heeft ze, om een jong publiek aan te spreken, aan haar galerie een zogenaamde conceptstore gekoppeld.

Luycks Gallery, Tilburg
begeleidt Matthias Schaareman en Roos Holleman
Naast kunstenaars die nationale en internationale faam genieten, heeft Luycks Gallery interessante, veelal jonge talenten weten aan te trekken. Aan de tentoonstellingen is een zeker sociaal engagement geenszins vreemd, hoewel het esthetische aspect niet uit het oog wordt verloren. Bij de gemaakte keuzes staan de kwaliteit van het werk, zowel inhoudelijk als technisch, alsmede professionaliteit en gedrevenheid van de kunstenaar voorop. Incidenteel speelt de galeriehoudster met haar exposities in op actuele gebeurtenissen in Tilburg.

Jan van Hoof galerie, ’s-Hertogenbosch
begeleidt Marthe Zink en Matijs van de Kerkhof
De Jan van Hoof galerie  is de meest klassieke galerie, in de goede zin van het woord. De galerie bestaat ruim twintig jaar en staat voor kwaliteit. De keuze voor kunstenaars en hun werk vindt met name intuïtief plaats. De galerie exposeert werk van zowel jonge als gearriveerde kunstenaars. Het vertoonde werk is zowel drie- als tweedimensionaal en kent altijd een mate van abstractie.
 

kunstenaars

Noortje Haegens (1985)
Geboren in Eindhoven, woont en werkt in Breda. Opleiding: AKV/St. Joost Breda.
Noortje Haegens tracht zich los te maken van de concretisering van alle dag, door het maken van lange wandelingen door de natuur. Dit doet ze in alle eenzaamheid. Het gaat om haar persoonlijke ervaring van de omgeving. Kijken met vertraging.

Wiesje Peels (1975)
Geboren in Eindhoven, woont en werkt in Breda. Opleiding: AKV/St. Joost Breda
Haar foto’s van mensen in verschillende situaties zijn metaforen voor haar persoonlijke verhouding tot haar directe omgeving. Enerzijds kennen deze foto’s een zorgvuldig voorbereiding voor wat betreft regie, aankleding en decor, anderzijds worden ze gekenmerkt door het onverwachte.

Lindert Paulussen (1990)
Geboren in Turnhout, woont in Baarle-Hertog en werkt in Breda. Opleiding: St. Lucas Antwerpen.
Linters voornaamste thema’s zijn natuur en maatschappij. Herinterpretatie en suggestie vormen de basis van zijn werk. Sinds twee jaar heeft hij een sterke connectie met de wereld van de roofvogels. Op dit moment is hij bezig met een  persoonlijk (verwijzend naar zijn voorouders) en schilderkunstig onderzoek waarmee hij het leven en de biotoop van deze dieren in beeld brengt.

Stijn Poelstra (1981)
Geboren in 's-Hertogenbosch, woont in Rosmalen en werkt door heel Nederland. Opleiding: TU Delft – Architectuur
Met zijn achtergrond als architect is het niet verwonderlijk dat Stijn zich in zijn vrije werk als kunstenaar ook laat leiden door architectuur. Als architectuurfotograaf fascineert het hem hoe de bebouwde omgeving ons stadsbeeld bepaalt en zich toont als decor van ons dagelijkse leven. Zijn composities zijn gebaseerd op de Gulden Snede.

Matthias Schaareman (1986)
Geboren in Arnhem, woont en werkt in Arnhem. Opleiding: AKV/St. Joost ’s-Hertogenbosch.
Matthias schept kleurrijke, verstilde ruimtes die weliswaar door de mens zijn gecreëerd, maar waarin hij niet figureert. De tijd is aanwezig in de sporen van aftakeling van het interieur en in de beheerste manier van tekenen. Maar vooral in de ruimtes zelf, die lijken te bestaan in een geduldige afwachting van iets waar wij geen weet van hebben.

Roos Holleman (1989)
Geboren in Tilburg, woont in Århus Denemarken. Opleiding: AKV/St. Joost Breda.
Al tekenend bezweert Roos tijd en vergankelijkheid. Op meestal grote formaten papier legt ze de schoonheid vast van gestorven dieren voordat deze aan ontbinding ten prooi vallen. De trage, haast wetenschappelijke werkwijze van nauwkeurige observatie en vastleggen, staat haaks op de snelheid waarmee het verval intreedt. Behalve de schoonheid tracht ze ook de ziel van het dode dier vast te houden.

Marthe Zink (1990)
Geboren in Utrecht. Woont en werk in ’s-Hertogenbosch. Opleiding: AKV/St. Joost ’s-Hertogenbosch.
Het werk van Marthe is vaak een verwerking van een concrete situatie of herinnering uit haar leven. Thema’s zijn vrijheid, identiteit, individualiteit, authenticiteit en oordeelsvorming. In haar werk experimenteert ze met tegenstellingen en laat ze beeldelementen en technieken contrasteren.

Matijs van de Kerkhof (1977)
Geboren in Nuenen. Woont en werkt in Nuenen. Autodidact.
Matijs schildert een schemerwereld. Hij schildert niet wat er werkelijk plaatsvindt, maar wat er allemaal zou kunnen gebeuren als men de fantasie de vrije loop laat. Momenteel onderzoekt de kunstenaar de schilderkunst vanaf de 17e eeuw waarvan hij de taferelen vertaalt naar zijn eigen idioom.