terug naar projectoverzicht

expo | liefde; ik & de ander, de ander & ik

project - kennis & dialoog

Van 19 mei tot en met 3 juli 2016 is bij bkkc de expositie "Liefde; ik & de ander, de ander & ik" te zien. Deze expositie zet de schijnwerpers op de liefde voor onze medemens, hoe we mensen kunnen verbinden. In onze hyperindividualistische virtuele samenleving waarin je vooral meetelt als je geld hebt, jong bent of aanzien hebt, kijken we naar een tegenbeweging die evenzogoed te bespeuren is: begrip, mededogen en empathie. De deelnemende kunstenaars, Rinske van Dijk, Caren van Herwaarden, Birgitta de Vos en Helmie Brugman zetten de mens centraal in hun werk.

foto: The Terracotta Boys van Helmie Brugman

Als mens leef je met en tussen je medemens, we zijn sociale wezens en kunnen niet zonder elkaar. Toch blijft wezenlijk contact een kunst of een kunde. Communicatie is een gebrekkig middel om nader tot elkaar te komen. Communicatie met je medemens kan een bron zijn van misverstanden en pijn maar kan juist ook troost bieden als je elkaar wel verstaat.

Deelnemers

bkkc nodigde vier kunstenaars uit die in hun werk de mens centraal zetten en onze houding ten opzichte van onze medemens onder de loep nemen, bevragen en belichten via beelden. Beelden zeggen soms meer dan woorden. Vind jij dat ook?

Birgitta de Vos

Zonder liefde in je hart kan je geen liefde geven of ontvangen. De zusters Birgittinessen borduren sinds mensenheugenis harten, die voor baby’s met doorkomende tanden voor verlichting van pijn zorgen. Dit was de inspiratiebron voor de harten installatie Vitamine B van kunstenaar Birgitta de Vos. Birgitta ging ‘hart-werken’ met vrouwen, senioren, jongeren en scholieren. Honderden harten werden het afgelopen jaar gemaakt. Rode harten met liefde gemaakt en gevuld met afgedankte ‘heilige’ religieuze stoffen. Versleten textiel krijgt hiermee een waardig tweede leven.

Caren van Herwaarden

Als kind wilde Caren van Herwaarden al een röntgenbril om dóór de kleren en de huid van anderen heen te kijken. Want daarbinnen bevindt zich een andere wereld, die van ideeën, herinneringen en emoties. In Carens werk verschijnt de mens als individu maar ook als ‘naamloze in den stroom der namelozen.’ Altijd naakt, altijd kwetsbaar. Van Herwaarden verbeeldt het verlangen naar geborgenheid en troost, maar onze destructieve kant is steeds aanwezig. Zij trekt ons naar de kern van basale menselijke emoties, waar eenzaamheid en angst, liefde en geborgenheid om voorrang strijden.

Helmie Brugman

Helmie Brugman studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. In 1985 en 2013 was zij werkzaam als artist in residence bij het Europees Keramisch Werkcentrum E.K.W.C. Helmie heeft de essentie van het leven teruggebracht naar de formule: liefde + lijden = leven. De gipsmal van ‘een ideaal jongetje’, basis voor The Terracotta Boys, maakt het mogelijk binnen korte tijd een serie kopieën te maken. In de expo is de installatie: The Terracotta Boys te zien, ogenschijnlijk ideaal van kleur en vorm, maar als de toeschouwer beter kijkt zijn de meesten beschadigd. De andere keramische installatie ‘JONGENSBEELD II ’ breekt zichzelf tijdens de expositieweken af.   

Rinske van Dijk

Rinske studeerde af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Naast haar werk als beeldend kunstenaar werkt zij als professioneel rouw- en verliesbegeleider. Haar werk gaat om de mens, om zijn ervaringen en gewaarwordingen. Het mysterie van hechten en onthechten is daarbij een terugkerend onderwerp. De keuze voor de toepassing van een bepaald materiaal of techniek dient als metafoor voor de vele kanten van de menselijke beleving. Compassie, troost en bemoediging schuilen in de suggestie van ruimte. De transparante lagen in het werk “Amor Proximi” (naastenliefde) laten het licht door en brengen de voorstelling als het ware in beweging.

Meer weten over deze expositie? neem contact op met Atty Bax

013 7508448a.bax@bkkc.nl