terug naar projectoverzicht

expo | mijn archief voor de toekomst

project - kennis & dialoog

19 februari t/m 12 april 2015 | Hoe bereid je je nalatenschap voor? De derde van drie exposities over de nalatenschap van kunstenaars, in het kader van het project Archief voor de toekomst.

Ben je je bewust van je eigen oeuvre of focus je enkel op het realiseren van nieuw werk? Hoe wil je gezien en later onthouden worden? En welke overwegingen liggen ten grondslag aan wat je laat zien en achterlaat als je er zelf niet meer voor kunt zorgen? Een reflectie op dilemma’s rond de aard, de omvang en het behoud en beheer van het eigen oeuvre en het belang van je nalatenschap.
 
Matthijs Bosman (Eindhoven, 1976 – woont en werkt in ’s-Hertogenbosch)
“Ik heb zelfs een hele briefwisseling gehad met Tel Sell. Ik heb ze uitgedaagd alles wat ik had op de een of andere manier via een uitzending te verkopen. Dat was misschien wel een tikje naïef maar ik heb het wel gedaan.” (’s-Hertogenbosch, februari 2014)
 
Sigrid Calon (’s-Hertogenbosch, 1969 - woont en werkt in Tilburg)
“Omdat ik zo vaak experimenteel dingen doe, bijvoorbeeld met papier, dat moet je zò goed documenteren. Dan heb je een test goed, en dan denk je: dat onthoud ik wel. En dan twee weken later: shit, hoe deed ik dat ook alweer? Dat is echt funest.” (Tilburg, maart 2014)

Stan Wannet (Eindhoven, 1979 – woont en werkt in Eindhoven)
“Het is heel bewerkelijk werk, dus het heeft alleen zin het werk te bewaren als je het om de zoveel tijd weer repareert en herstelt. En dan zijn er ook maar zoveel dingen die ik zelf bij kan houden. Als het er straks veel meer worden, dan heb ik daar een fulltime taak aan om die werken goed te houden.”(Eindhoven, maart 2014)

Expositie

19 februari t/m 12 april 2015 bkkc Tilburg (spoorlaan 21 i -k) | ma t/m vr 09:00 - 17:00 en in het weekend van 13:00 tot 17:00 | gratis toegang

Archief voor de toekomst

Mijn archief voor de toekomst maakt onderdeel uit van het project Archief voor de toekomst.Hierin onderzoekt bkkc samen met Verbeke Foundation de problematiek rondom het behoud en beheer van oeuvres van hedendaagse beeldend kunstenaars. Het project geeft iedereen die beeldende kunst een warm hart toedraagt, zowel makers als genieters, meer inzicht in de dilemma’s die vaak onzichtbaar achter de schermen spelen, maar onmiskenbaar een stempel drukken op de totstandkoming van ons erfgoed voor de toekomst. Het onderzoek werd verricht met medewerking van de Universiteit Tilburg en de Reinwardt Academie te Amsterdam.
 
Hoe voorkomen we dat waardevolle collecties uit het zicht verdwijnen; buiten bereik van het publiek en ontoegankelijk voor onderzoek? Ligt de regie bij de kunstenaars, de erven van kunstenaars, bij presenterende instellingen, collectionerende instellingen, wetenschappers, kennisinstellingen, de markt of de overheid? En welke keuzes liggen daar aan ten grondslag? Niet alles kan immers worden bewaard. En niet alles is het ook waard te worden bewaard. Maar wie bepaalt dat? Welke esthetische, culturele en economische waarden spelen hier een rol? 

4 exposities | 11 sept 2014 t/m oktober 2015 bkkc, Tilburg en Verbeke Foundation, Kemzeke (B)
symposium | 25 juni 2015 auditorium Museum De Pont, Tilburg
publicatie | tijdens het symposium wordt een e-publicatie gepresenteerd  met richtlijnen voor het beheer en behoud van kunstenaarsoeuvres.