terug naar projectoverzicht

Kunstproject Ziekenhuis Bernhoven

project - verbinden

In Ziekenhuis Bernhoven zijn kunst en cultuur geïntegreerd in de inrichting van het ziekenhuis. Vanuit het project Natuurlijk Bernhoven, waarvoor onder andere impulsgelden van de provincie zijn ontvangen, zijn nu drie kunstprojecten gerealiseerd. Ben Raaijman en kunstenaarsduo BROOS hebben invulling gegeven aan respectievelijk een buitenkunstwerk op het voorterrein en een binnenkunstwerk, dat uit meerdere delen bestaat. STUDIO 1:1 maakte een ontwerp voor ziekenhuis Bernhoven dat een relatie legt met het buitengebied en binnen. Uitgangspunt bij de ontwerpen is het principe van Healing Environment: de kunst draagt bij aan de helende omgeving van het ziekenhuis en heeft een positieve invloed op het welbevinden van de mensen

 

de regenboog van bernhoven

Het project van Broos, een samenwerkingsverband van de kunstenaars Pietertje van Splunter en Zeger Reyers, bestaat uit drie onderdelen die samen een totaalkunstwerk vormen. De objecten vormen een ‘route’ door het gebouw die de bezoekers een verrassing meegeven - verschijningen uit een droomwereld met een universeel karakter die de fantasie prikkelen. Broods heeft bewust gezocht naar integratie van het gebouw en de omgeving, passend bij het concept van Healing Environment.
Het eerste werk, het ‘regenboogplafond’ in de entree, vormt tevens de schakel met het buitenproject. De acrylplafondplaten in de kleuren van de regenboog worden van bovenaf verlicht. De regenboog symboliseert kracht, geluk, creatie en ruimte.
Een twintigtal geabstraheerde eekhoorns vormen het tweede onderdeel. Zij duiken op onverwachte plaatsen op in het ziekenhuis en refereren aan de bedrijvigheid. De eekhoorns dragen ook bij aan de herkenbaarheid van de locaties. Op momenten worden de bezoekers verrast door de magische kleuren van de regenboog, zonlicht gevangen door de prisma's op de ramen.
In de binnentuin staan twee witte monumentale eenhoorns: moeder en kind. Dit mythologische fabeldier is nobel, sterk en woest en de hoorn zou geneeskrachtige eigenschappen bezitten. De beelden vormen een verbindende schakel met de andere elementen en staan in het letterlijke hart van het ziekenhuis.

kuurtuin bernhoven

Ben Raaijman legt met Kuurtuin Bernhoven de verbinding tussen natuurgebied De Maashorst, het ziekehuis en de activiteiten. Hij ziet de tuin als een oase waar mensen even tot rust komen, zoals in de vroegere kuuroorden. Op het voorterrein van het ziekenhuis heeft hij een klein, openbaar kuuroord gebouwd met tien Findlinge, grote zwerfkeien van verschillende omvang. Het gedachtegoed van Healing Environment heeft Raaijman vertaald in senorgestuurde muziek in samenwerking met componist Robin de Raaff en houten banken rondom de laatste twee grootste keien. De plek heet de bezoekers welkom en biedt hen een weldadige ruimte. De Kuurtuin biedt de bewegwijzering en de toegang tot het achterliggende landelijke gebied.
 

Bernhoven als biotoop

 
STUDIO 1:1 maakte een ontwerp voor ziekenhuis Bernhoven dat een relatie legt met het buitengebied en binnen. Dit als aanvulling op de ‘Healing Environment’ gedachte. Vanuit die visie is het gebouw een onderdeel van zijn omgeving waardoor een verbinding tussen binnen en buiten een logische meerwaarde is. Hiermee realiseerde zij het derde kunstwerk.
 
Er is gekeken naar de verschillende aspecten en kwaliteiten van de natuurlijke omgeving, om deze vervolgens te kunnen inzetten voor het ontwerp. De Maashorst, het natuurgebied waaraan het ziekenhuis grenst, kent een rijke diversiteit aan flora en fauna. Het ontwerp trekt letterlijk vogelsoorten die voorkomen in de Maashorst aan, door ze fysiek zo dicht mogelijk bij het ziekenhuis te laten nestelen. Vanuit binnen wordt een relatie met deze natuurlijke activiteit gelegd door een kijker die is gericht op de nestkast. Hiermee kan door patiënten, bezoekers maar ook personeel een relatie worden gelegd met buiten.
Aan de Zuidgevel kunnen ook verschillende vlindersoorten aangetrokken worden, waardoor veel natuurlijke beweging en kleur dicht bij het ziekenhuis komt. Aan de Oostkant voornamelijk vogelsoorten, en vanaf bepaalde hoogte zou ook een slechtvalk kunnen nestelen. Door al deze natuurlijke ‘protheses’ aan het gebouw, kan deze gaan functioneren als biotoop in de Maashorst.
 
Vanuit die gedachte heeft STUDIO 1:1 nog verschillende concepten ontwikkeld waarmee het gedachtegoed van Bernhoven en het natuurgebied de Maashorst versterkt kunnen worden. Denk hierbij aan specifieke wandelroutes waarbij verschillende natuurlijke elementen worden benadrukt of het verspreiden van de visie van Bernhoven bij bezoekers of patiënten, door nestkasten die gemaakt zijn van ‘Hout uit de Maashorst’.

De Regenboog van Bernhoven brochure

rol bkkc

Ziekenhuis Bernhoven heeft zich bij de kunstopdrachten laten adviseren en ondersteunen door bkkc en SKOR (opgeheven).

Het kunstproject is een opdracht van de kunstcommissie Bernhoven en gefinancieerd door schenkingen van de medisch specialisten van Bernhoven, huisartsen uit de regio, Stichting Kunst Openbare Ruimte en impulsgelden van de provincie Noord-Brabant.

www.bernhoven.nl

Meer weten over dit project? Neem contact op met Netty van de Kamp

013-7508426n.vandekamp@bkkc.nl