terug naar projectoverzicht

Projectpagina Energy meets the Arts

project - verbinden

In de Brabantse samenleving van 2050 gebruiken we geen fossiele brandstoffen meer. We hebben alleen duurzame energie; zonne- en windenergie, aardwarmte en biobrandstof. Er zijn veel plannen en de eerste stappen naar een nieuw energielandschap worden gezet. 150 meter hoge molens worden gebouwd en zonnevelden aangelegd. Maar wat betekenen al deze plannen voor de omgevingskwaliteit en de beleving van ons (cultuurhistorisch) landschap. Deze energietransitie heeft een enorme impact op het landschap. Is het nog wel prettig en aangenaam wonen, verblijven en recreëren in zo’n gebied?

Eloi Koreman en Pierre Maas, Getijdenhuis
Caro Agterberg, DutchBlue Banisveld
Thomas Scherzer, the Gradient
Bert Schoeren, kinetische verlichting
Vantot: Esther Jongsma en Sam van Gurp, Sunseeker

Verbeelding en verleiding

Kunstloc schreef in oktober 2017 de prijsvraag ‘Energy meets the Arts’ uit, omdat één stem in de discussies te weinig naar voren komt: die van kunstenaars en ontwerpers. Kunstloc riep hen op om mee te denken over de gevolgen van de energietransitie voor onze leefomgeving. Want het is niet alleen een zaak van technologische en economische verandering. Wil de energietransitie écht succesvol zijn, dan is nog iets anders nodig: verbeelding en verleiding.

Ideeënprijsvraag

Kunstloc Brabant heeft kunstenaars, ontwerpers, (landschaps-)architecten of multidisciplinaire teams opgeroepen om inspirerende ideeën in te dienen die een beeldende kwaliteit toevoegen aan de energietransitie. Doel van de prijsvraag is om de kansen en de impact te laten zien die creatieve en artistieke professionals hebben op de ontwikkelingen in de energietransitie en waarin verbeelding een cruciale rol speelt. De ideeën moeten kansrijk zijn om tot concrete projecten uitgewerkt te worden.

Twee prijswinnaars

De jury heeft uit de 40 inzendingen twee prijswinnaars gekozen. Caro Agterberg die met zonnepanelen enorme schilderijen in het landschap maakt meteen ook een verhaal vertellen over dat landschap. En Eloi Koremans en Pierre Maas die een huis ontwierpen dat de zelfgewonnen energie zonder accu in zichzelf opslaat. Beiden werken in samenwerking met Kunstloc hun idee op dit moment uit tot een ontwerp.

Overige inzendingen

In totaal zijn er 40 ideeën voor de energietransitie ingestuurd. Waar mogelijk zoekt Kunstloc hiervoor een podium bij bijvoorbeeld energiebijeenkomsten, symposia en pers.

Meer informatie over dit project?

Meer weten over dit project? neem contact op met netty van de kamp