terug naar projectoverzicht

werkatelier N65

project - verbinden

Werkatelier N65 koppelt de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

Foto 1 & 2: proefopstelling en onderzoek Absorberende Architectuur/ 
Studio Klarenbeek en Dros
Foto 3: Groen Xylotheek van KCCM/
Foto: Studio_Add
Foto 4: Werkatelier N65 

Het gebied rondom de N65 is een gebiedsopgave uit de structuurvisie van de provincie Noord-Brabant. De N65 wordt gereconstrueerd en de provincie wil samen met de betrokken partijen van de N65 de mooiste rijksweg van Brabant maken. Het uiteindelijke doel is te komen tot een gezamenlijke etalage van Het Groene Woud en de boomteeltsector. Daarnaast moet het een waardevolle bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling.

'De (boom)kwekers willen de etalagefunctie van de N65 verbeteren, maar ook het beter beleefbaar maken van het typisch Brabantse landschap. Door samen met de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en ander partijen de inrichting van de N65 en omgeving aan te pakken en op elkaar af te stemmen, wordt de samenhang van het gebied vergroot en wordt de (boom)kwekerijsector beter op de kaart gezet. Met als gezamenlijk doel het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Dit wordt behaald door het versterken van de identiteit van de N65 en omgeving.' (uit het  Bidbook, opgesteld door BTL Advies in opdracht van de provincie)

rol Kunstloc Brabant

De provincie en de kwekers hebben kunstloc brabant gevraagd een advies uit te brengen over de rol van kunsttoepassing in het versterken van de identiteit van de N65. kunstloc heeft op onderdelen van de eerdere startnotitie van de boomkwekers en plantentelers rond de N65 inspirerende ideeën geschetst hoe kunst en vormgeving te integreren zijn bij de uitwerking van de vraagstukken in het gebied (‘Een Laan om te Ontdekken’, september 2014). kunstloc zet kunst en cultuur in als verbeeldende en verbindende factor die bijdraagt aan samenhang, innovatie en bewustzijn van het gebied rond de N65 en de kwekers.

Enkele voorstellen en adviezen van bkkc zijn in het bidbook opgenomen:

 • het ontwikkelen van inspirerende (groene) verblijfsplekken (LandArtSpots),
 • boomkunstwerken,
 • groene geluidswanden,
 • levende systemen die fijnstof afvangen of bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

kunstloc ziet ook een duidelijke inhoudelijke relatie met recreatie en toerisme, waarin de kwekerijgebieden de groene schakels vormen tussen nationale landschappen, natuurgebieden en landgoederen.

werkatelier N65

In het werkatelier gaan boomkwekers en plantentelers met kunstenaars in co-creatie aan de slag rond het projectthema ‘N65 als etalage’. Door het uitwisselen van wensen en visies komen de kwekers en kunstenaars tot voorstellen die leiden tot verdere samenwerking, innovatie en zichtbaarheid vanaf de weg. De infrastructurele werkzaamheden in het gebied bieden naast beperkingen ook kansen.

Aan de kunstenaars zijn enkele denkrichtingen meegegeven:

 • Laanbeeld: de karakteristieke historische oude eikenlaan vervaagt. Een samenhangend plan op het groen in de wegbermen is nodig.
 • Boom-plant-kunstwerken: Ontwikkelen van een huisstijl voor de N65 zodat een rustiger beeld en meer eenheid ontstaat.
 • Laanmeubilair: straatmeubilair ontwikkelen dat past bij de huisstijl en bijdraagt aan de herkenbaarheid en identiteit van de N65.
 • LandArtSpots: kunstprojecten versterken de recreatieve aantrekkelijkheid van de N65 en de omgeving. De kunstenaars kunnen voorstellen doen voor landkunst, toepassing van materialen uit de streek en verblijfsfuncties. 

werksessies

In werksessies maken de kunstenaars kennis met de boomkekers en de plantentelers en verkennen zij elkaars expertise. Een rondreis langs de N65 en de kwekerijen geven de kunstenaars inspiratie. Door de wensen van de kwekers te koppelen aan de visies van de kunstenaars ontstaan er in co-creatie (on)mogelijkheden en kansen.

kracht van co-creatie

Uit de co-creatie tussen de kunstenaars en de boomkwekers/plantentelers ontstaan uiteindelijk voorstellen voor kunstwerken, die de samenhang van het gebied vergroten, de kwekerijsector beter op de kaart zetten, bijdragen aan de belangstelling voor het snelweglandschap en aansluiten bij de reconstructie van de N65. Naast verfraaiing van de N65 versterken die kunstwerken ook de waarden van de natuur en het landschap van de N65 en de omgeving ervan.

In november 2015 presenteerden de kunstenaars hun ideeën en denkrichtingen. Er werd een selectie gemaakt van haalbare voorstellen en het vervolgtraject werd besproken. De ideeën en denkrichtingen zijn beschreven in de digitale publicatie 'Werkatelier N65'. Daarnaast kun je op Mestmag.nl het artikel 'Boom- en plantenkwekers, kunstenaars en ontwerpers slaan de handen ineen' lezen waarin Netty van de Kamp en Wout Hoogendijk vertellen over het Werkatelier.

denkrichtingen en prototypes

De denkrichtingen van Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros en Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens (KCCM) zijn geselecteerd door de leden van een klankbordgroep. Deze twee ontwerpduo's werkten hun denkrichtingen verder uit tot prototypes. Hieronder lees je meer over de prototypes die Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros en KCCM samen met de kwekers ontwikkelen:

Absorberende architectuur door Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros

Het ontwerp van Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros moet bijdragen aan de luchtkwaliteit in het gebied. In een omgeving met veel auto’s - zoals dat bij de N65 het geval is - heb je nu eenmaal last van veel fijnstof. Klarenbeek en Dros ontwikkelden een techniek om met mos de hoeveelheid fijnstof in de lucht te verlagen. 

Het duo werkt aan een absorberende moswand, die flexibel op verschillende plekken langs de N65 kan worden ingezet. Op korte termijn is alvast een bolconstructie met mos langs de weg te zien. Als de constructie van de moswand goed is uitgewerkt, dan kan dit idee ook op andere plekken in het land worden ingezet. 

GROEN Xylotheek door ontwerpduo KCCM

Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens ontwikkelden een GROEN Xylotheek. Een xylotheek is een houtverzameling van verschillende soorten bomen die vaak werd gebruikt bij botanische studies op hogescholen en universiteiten. Met de GROEN Xylotheek kunnen boom- en plantenkwekers van Greenport Midden Brabant nu letterlijk met hun eigen producten de boer op. Door te laten zien wat ze in huis hebben, hopen ze meer verbinding te leggen met de mensen uit hun omgeving. 

In de GROEN Xylotheek delen kwekers kennis over oplossingen die ze hebben voor maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld over de opslag van CO2 om zo bij te dragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem, over verdamping en over het watervasthoudend vermogen van groen om wateroverlast tegen te gaan of over verkoeling waardoor er minder airco’s nodig zijn. De Xylotheek kan op termijn ook worden verhuurd als Bed and Breakfast en als vergaderruimte. Andere mogelijkheden worden nog in beeld gebracht. 

samenwerking

De kwekers:

 • Joost van den Oever
 • ​Aad Vermeer
 • Kees Burgmans
 • Kees van Iersel
 • Pieter Vugs

Klankbordgroep en betrokken partners van Werkatelier N65:

 • Kunstloc brabant
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Noord-Brabant
 • ZLTO
 • Streekhuis Het Groenwoud

in de media

meer weten over werkatelier n65? neem contact op met Netty van de Kamp

013 - 7508426n.vandekamp@bkkc.nl