terug naar projectoverzicht

TalentHub Brabant 2017-2020

project - versterken

Brabant investeert in talentontwikkeling. Dat levert goede kunstenaars op, en meer dan dat. Het levert een sterkere kunst- en cultuursector op. En een beter, mooier en innovatiever Brabant. Daarom zet de provincie Noord-Brabant in op talentontwikkeling. Dat doen ze met het ontwikkelprogramma TalentHub Brabant 2017-2020. bkkc adviseert en voert uit.

We zijn ervan overtuigd dat talentontwikkeling bijdraagt aan een sterkere kunst- en cultuursector. Het zorgt voor een bloeiend kunstzinnig, cultureel en economisch klimaat, dat daardoor van waarde is voor meer dan de sector alleen. De kwaliteit van leven in Brabant neemt toe, het woon- en werkklimaat wordt beter en het versterkt het imago van de sector, de steden en de provincie als geheel.

Gezamenlijk werkten de Brabantse professionele kunst- en cultuursector, de provincie Noord-Brabant en bkkc de afgelopen jaren aan een nieuwe werkwijze op het gebied van talentontwikkeling. Het resultaat is TalentHub Brabant. De ervaring van de afgelopen jaren en de landelijke aandacht voor deze unieke werkwijze, heeft de provincie Noord-Brabant doen besluiten sterk in te zetten op talentontwikkeling volgens deze methode. (Uitvoeringsprogramma Cultuur)

ambitieus Ontwikkelprogramma

Het ontwikkelprogramma TalentHub Brabant 2017-2020 staat in de startblokken. Het programma is door bkkc, in samenwerking met de provincie en het veld, ontwikkeld en wordt ook door bkkc uitgevoerd. Het doel is primair talentontwikkeling volgens de werkwijze TalentHub Brabant, met uiteindelijk de ambitie om Brabant met een doorontwikkelde multi- en interdisciplinaire werkwijze in 2021 op de (inter)nationale kaart zetten als de regio voor talentontwikkeling.

Talent centraal

Uitgangspunt van deze werkwijze is dat het talent centraal staat. In het kort: Talenten worden erkend en gedragen door nieuwe netwerken die bestaan uit gezelschappen, galleries, musea, festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties. Deze netwerken, ontwikkel- en productiebiotopen zogezegd, vormen samen TalentHub Brabant.
 
Elk netwerk stelt kennis, faciliteiten en productiemiddelen beschikbaar ten behoeve van talenten, waarvoor ze gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Expertise die niet in het netwerk zelf aanwezig is, wordt extern ingehuurd. De individuele ontwikkelbehoefte staat centraal. Een coördinator zorgt dat het traject efficiënt en doelgericht verloopt. Zo worden talenten optimaal ondersteund en begeleid, en kunnen zij zich op zakelijk, artistiek en maatschappelijk gebied verder ontwikkelen.

Uitvoering en advies door bkkc

Binnen het programma is het mogelijk subsidie aan te vragen middels paragraaf 9 van de Subsidieregeling hedendaagse Cultuur Noord Brabant. Voor subsidie komen in aanmerking samenwerkingsverbanden die talentontwikkelingsprogramma’s uitvoeren volgens de werkwijze TalentHub Brabant. Voor meer informatie over de regeling kijk je op de website van de provincie Noord-Brabant. De provincie verstrekt de subsidie op basis van een inhoudelijk deskundige advies van bkkc. bkkc voert in samenwerking met de provincie de monitoring en evaluatie van de regeling uit.

doorontwikkeling naar 2021

Om TalentHub Brabant op een hoger plan te krijgen en Brabant als regio voor talentontwikkeling op de kaart te zetten, werkt bkkc aan de doorontwikkeling van de werkwijze. Dat gebeurt op verschillende niveaus.
 
We faciliteren kennisdeling en –uitwisseling om zodoende meer inzicht in elkaars trajecten te krijgen, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak. Daarnaast kijken we naar het programma als geheel. Daarbij spelen vragen als: Wat hebben de verschillende talenthubs gemeenschappelijk? Wat kunnen ze gezamenlijk exploreren? Wat kan op het overkoepelende niveau van de verschillende disciplines verder ontwikkeld worden? Wat is de rode draad tussen alle talentontwikkelingstrajecten? Hoe kan er op interdisciplinaire niveau worden samengewerkt?
 
Tot nu toe zijn de verschillende trajecten geïsoleerd van elkaar ontwikkeld, gericht op samenwerking binnen de eigen discipline. Maar, als je echt wil innoveren, moet je over de grenzen van je eigen discipline heen kijken. Juist op dat niveau krijg je door onderlinge kennisuitwisseling nieuwe inzichten die kunnen leiden tot versterking van de verschillende trajecten en de werkwijze in het algemeen.

talenthubs tot nu toe

In Brabant werkt de kunst- en cultuursector al ruim drie jaar via meerdere deelprojecten samen volgens deze werkwijze. PLAN is daar een voorbeeld van, maar er zijn ook TalentHubs voor andere disciplines. Mestmag.nl schreef vorig jaar een artikelenreeks over de verschillende TalentHubs in Brabant:

Meer weten over TalentHub Brabant? Neem contact op met Iduna van de Ven

013 - 7508445i.vandeven@bkkc.nl