talenthub brabant

Brabant investeert in talentontwikkeling. Dat doen ze met het ontwikkelprogramma TalentHub Brabant 2017-2020. bkkc adviseert en voert uit. We zijn ervan overtuigd dat talentontwikkeling bijdraagt aan een sterkere kunst- en cultuursector. Het zorgt voor een bloeiend kunstzinnig, cultureel en economisch klimaat, dat daardoor van waarde is voor meer dan de sector alleen. De kwaliteit van leven in Brabant neemt toe, het woon- en werkklimaat wordt beter en het versterkt het imago van de sector, de steden en de provincie als geheel.

Gezamenlijk werkten de Brabantse professionele kunst- en cultuursector, de provincie Noord-Brabant en bkkc de afgelopen jaren aan een nieuwe werkwijze op het gebied van talentontwikkeling. Het resultaat is TalentHub Brabant. De ervaring van de afgelopen jaren en de landelijke aandacht voor deze unieke werkwijze, heeft de provincie Noord-Brabant doen besluiten sterk in te zetten op talentontwikkeling volgens deze methode. (Uitvoeringsprogramma Cultuur)

Talent centraal

Uitgangspunt van deze werkwijze is dat het talent centraal staat. In het kort: Talenten worden erkend en gedragen door netwerken die bestaan uit gezelschappen, galleries, musea, festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties.

Elk netwerk stelt kennis, faciliteiten en productiemiddelen beschikbaar ten behoeve van talenten, waarvoor ze gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Expertise die niet in het netwerk zelf aanwezig is, wordt extern ingehuurd. De individuele ontwikkelbehoefte staat centraal. Een coördinator zorgt dat het traject efficiënt en doelgericht verloopt. Zo worden talenten optimaal ondersteund en begeleid, en kunnen zij zich op zakelijk, artistiek en maatschappelijk gebied verder ontwikkelen.

Ambitieus ontwikkelprogramma

Het ontwikkelprogramma TalentHub Brabant 2017-2020  is door bkkc, in samenwerking met de provincie en het veld, ontwikkeld. Het doel is primair talentontwikkeling volgens de werkwijze TalentHub Brabant, met uiteindelijk de ambitie om Brabant met een doorontwikkelde multi- en interdisciplinaire werkwijze in 2021 op de (inter)nationale kaart zetten als de regio voor talentontwikkeling.

Uitvoering en advies door bkkc

Binnen het programma is het mogelijk subsidie aan te vragen middels paragraaf 9 van de Subsidieregeling hedendaagse Cultuur Noord Brabant. Voor subsidie komen in aanmerking samenwerkingsverbanden die talentontwikkelingsprogramma’s uitvoeren volgens de werkwijze TalentHub Brabant. De provincie verstrekt de subsidie op basis van een inhoudelijk deskundige advies van bkkc. bkkc voert in samenwerking met de provincie de monitoring en evaluatie van de regeling uit.

Doorontwikkeling naar 2021

Om TalentHub Brabant op een hoger plan te krijgen en Brabant als regio voor talentontwikkeling op de kaart te zetten, werkt bkkc aan de doorontwikkeling van de werkwijze. Dat gebeurt op verschillende niveaus.
 
We faciliteren kennisdeling en –uitwisseling om zodoende meer inzicht in elkaars trajecten te krijgen, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak. Daarnaast kijken we naar het programma als geheel. Daarbij spelen vragen als: Wat hebben de verschillende talenthubs gemeenschappelijk? Wat kunnen ze gezamenlijk exploreren? Wat kan op het overkoepelende niveau van de verschillende disciplines verder ontwikkeld worden? Wat is de rode draad tussen alle talentontwikkelingstrajecten? Hoe kan er op interdisciplinaire niveau worden samengewerkt?
 
Tot nu toe zijn de verschillende trajecten geïsoleerd van elkaar ontwikkeld, gericht op samenwerking binnen de eigen discipline. Maar, als je echt wil innoveren, moet je over de grenzen van je eigen discipline heen kijken. Juist op dat niveau krijg je door onderlinge kennisuitwisseling nieuwe inzichten die kunnen leiden tot versterking van de verschillende trajecten en de werkwijze in het algemeen.

communicatie

Het totale ontwikkelprogramma TalentHub Brabant heeft als doel om Brabant (inter)nationaal op de kaart te zetten als regio voor talentontwikkeling. Dat betekent dat het van groot belang is dat de resultaten van het programma (waaronder jouw project) zichtbaar gemaakt worden. Wij verwachten dat deelnemers aan TalentHub Brabant daar een bijdrage aan leveren. Download hieronder de toolkit en het logo van TalentHub Brabant.

toolkit talenthub brabant

logo talenthub brabant

meer informatie over TalentHub Brabant? neem contact op met iduna van de ven

013 7508445i.vandeven@bkkc.nl

Lees ervaringen van deelnemers aan TalentHub Brabant