kunst & samenleving

Kunstloc Brabant verbindt kunst en samenleving omdat we ervan overtuigd zijn dat de wereld beter wordt als kunst onlosmakelijk gekoppeld is aan andere sectoren in de samenleving.

Wij verbinden kunst aan onze fysieke én sociale omgeving, aan de ruimte die we delen. We zien dat kunst een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de kwaliteit van ons leven en onze omgeving. We zien ook dat kunstenaars een actieve rol in de samenleving willen vervullen en dat er vraag is naar hun artistieke bijdrage vanuit alle maatschappelijke sectoren.

Wij denken dat een goede, inspirerende en duurzame leefomgeving steeds belangrijker wordt. En we weten dat kunst(onderwijs) je weerbaar maakt en dat het vaardigheden helpt ontwikkelen die nodig zijn om goed samen te leven.

Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant loopt voorop bij het integreren van kunst en cultuur in onze dagelijkse omgeving. Al jaren wordt geïnvesteerd in cultuur in de wijken om leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen, in innovatie bij maatschappelijk vraagstukken zoals onze voedselproductie of de energietransitie, en het inrichten van onze fysieke ruimte door kunstenaars om zo de kwaliteit van onze leefomgeving te versterken. Brabant heeft daarin landelijk een voorbeeldfunctie.

Maatschappelijke vraagstukken

De vraag naar creativiteit en artisticiteit wordt de komende jaren naar verwachting alleen maar groter, gezien de belangrijke vraagstukken die mondiaal op de agenda staan, zoals klimaatadaptatie, gezondheid, een inclusieve samenleving, sociale cohesie en veiligheid.

Onze aandachtsgebieden

Onze focuspunten zijn het komende jaar (2019) duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid en het zichtbaar maken van de identiteit van het Brabantse landschap.
 

onze aandachtsgebieden

opdrachtgeverschap

We stimuleren goed opdrachtgeverschap en onderzoeken en evalueren (nieuwe) vormen van opdrachtgeverschap in een veranderende netwerksamenleving.

ruimte & economie

Binnen het aandachtsgebied ruimte & economie ligt het accent op de verbetering van de kwaliteit van onze omgeving, door creatieve denk- en ontwerpkracht effectief in te zetten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

landschap & natuur

zorg & gezondheid

bkkc legt de verbinding tussen de kunst-, zorg- en welzijnssector en stimuleert om elkaar te versterken zodat het welbevinden in de samenleving verbetert.

Meer weten over kunst & samenleving? Neem contact op met Liesbeth Jans

013 - 7508424l.jans@bkkc.nl