kunst & samenleving

Kunst versterkt de identiteit van de fysieke en sociale omgeving en versterkt daarmee welzijn en welvaart in de samenleving.

Wij verbinden ruimtelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken aan kunst, om te komen tot nieuwe perspectieven, inzichten en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de huidige samenleving. Meer concreet: wij verbinden kunst aan onze fysieke en sociale leefomgeving, aan de ruimte die we delen: het landschap, wegen, scholen, ziekenhuizen, onze buurt, het stadsplein en meer. Kunstenaars kunnen én willen daar een rol in spelen. De creatieve en innovatieve bijdrage van makers, creëren nieuwe oplossingsrichtingen voor de meest uiteendlopende sociale projecten aan maatschappelijke vraagstukken.

wat doet bkkc

Wij zijn het brabants kenniscentrum kunst en cultuur, waar inhoudelijke kennis en een jarenlange ervaring met het vormen van allianties tussen de professionele kunstensector, de creatieve industrie en andere domeinen, samenkomen.

We gaan als intendant proactief op zoek naar mogelijkheden om kunst en cultuur te integreren in de sociale en fysieke omgeving. We scouten kansen voor de culturele sector in andere maatschappelijke domeinen, brengen partijen bij elkaar, faciliteren en begeleiden het proces van samenwerking. Onze aandachtsgebieden zijn opdrachtgeverschap, landschap & natuur, zorg & gezondheid en ruimte & economie.

onze aandachtsgebieden

opdrachtgeverschap

We stimuleren goed opdrachtgeverschap en onderzoeken en evalueren (nieuwe) vormen van opdrachtgeverschap in een veranderende netwerksamenleving.

ruimte & economie

Binnen het aandachtsgebied ruimte & economie ligt het accent op de verbetering van de kwaliteit van onze omgeving, door creatieve denk- en ontwerpkracht effectief in te zetten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

landschap & natuur

zorg & gezondheid

bkkc legt de verbinding tussen de kunst-, zorg- en welzijnssector en stimuleert om elkaar te versterken zodat het welbevinden in de samenleving verbetert.

Meer weten over kunst & samenleving? Neem contact op met Liesbeth Jans

013 - 7508424l.jans@bkkc.nl