opdrachtgeverschap

Naast de traditionele kunstopdrachten dienen zich andere vormen van opdrachtgeverschap aan waarin een andere rol van belanghebbende partijen wordt gevraagd. Als we kunstenaars, bewoners, gebruikers en opdrachtgevers gezamenlijk verantwoordelijk willen maken voor de kwaliteit van onze leefomgeving en voor de rol die kunst in onze samenleving kan spelen, moeten we werk maken van de processen die duurzame samenwerking en verbondenheid mogelijk maken.

Wie streeft naar participatie, co-creatie en duurzame samenwerking kan niet uit de voeten met traditionele rollen en regels. Om de sociale, ruimtelijke, ecologische en demografische uitdagingen in onze netwerksamenleving het hoofd te bieden hebben we nieuwe tools nodig om tot besluitvorming te komen.

meer informatie over het thema opdrachtgeverschap? neem contact op met frederiek dijkstra

013 - 7508422f.dijkstra@bkkc.nl