financiering

bkkc adviseert bij financieringsvragen en biedt financieringsmogelijkheden om de Brabantse culturele sector te versterken. We weten veel over het financieren van culturele projecten. Die kennis delen we graag. Dat doen we in de vorm van individueel advies, tijdens (netwerk)bijeenkomsten en door het aanbieden van verschillende financieringsinstrumenten.

impulsgeldenprogramma

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

Let op: het plafond voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma in 2017 is bereikt. In 2018 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant een nieuw bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma.

Tip: lees vooraf alle informatie op deze website goed door en sla www.bkkc.nl/voor-aanvragers op in je favorieten.

Het impulsgeldenprogramma bestaat uit drie financieringsinstrumenten:

impulsgeldenaanvraag crowdfunding kennisvoucher

ik weet alles al - aanvraag indienen graag!

uitvoering door bkkc

Wat betreft het impulsgeldenprogramma hebben we nóg een rol: we voeren het programma in opdracht van de provincie Noord-Brabant uit, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

vier financieringsinstrumenten

aanvraag impulsgelden

Je project komt in aanmerking voor impulsgelden wanneer het een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

crowdfunding

Wij stimuleren crowdfunding! We geven je 30% van je streefbedrag uit het impulsgeldenprogramma.

kennisvoucher

Met een kennisvoucher kun je deskundigheid op het gebied van ondernemerschap inkopen.

cultuurlening

Makers en culturele instellingen kunnen gebruik maken van de Brabantse cultuurlening tot maximaal €15.000.

veelgestelde vragen over financiering

Wil je een financieringsaanvraag doen binnen het impulsgeldenprogramma? Lees dan verder!