werkwijze

< terug naar subsidie impulsgelden

Wanneer je eraan denkt om een subsidieaanvraag impulsgelden aan te melden, raden we je aan om eerst contact op te nemen met bkkc of Kunstbalie. Dat is niet verplicht, maar we helpen je graag. We gaan dan samen in gesprek over je plan en de subsidievereisten.

We hebben de aanvraagprocedure voor subsidie impulsgelden uitgewerkt in een stappenplan. Bekijk ook de handige infographic, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

 

stap 1 | aanmelden + volledigheidstoets

subsidie impulsgelden aanvragen

Je meldt je subsidieaanvraag impulsgelden digitaal aan gedurende een van de uploadtermijnen.

Aan aanvragen tot 50.000 euro liggen ten grondslag:
  • een projectplan van max. 4 A4, waarin de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten;
  • een sluitende en solide begroting, voorzien van specificatie en toelichting.

Aan aanvragen vanaf 50.000 euro liggen ten grondslag:
  • een ondernemingsplan toegespitst op het project van max. 10 A4, waarin de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten;
  • een sluitende en solide begroting van ten minste 3 jaar, voorzien van specificatie en toelichting;
  • indien aanwezig de laatste jaarrekening.

Aan alle aanvragen liggen ten grondslag:
  • een bankverklaring, ondertekend door degene(n) die tekenbevoegd is/zijn (zie indien aan de orde de inschrijving KvK);
  • indien je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel: een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden);
  • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst.

We checken of je aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, nemen we contact met je op. Als alles in orde is, worden plan en begroting openbaar.

stap 2 | pitch

Waarom draagt jouw project bij aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem? Overtuig de jury.

Bekijk hier alvast de pitchdata.

stap 3 | Juryadvies

Voldoet jouw plan aan alle criteria en is de jury overtuigd van je plan? Er volgt een juryadvies: positief of negatief.

stap 4 | afspraken

Na een positief juryadvies maken we alvast afspraken over de uitvoering van je project, bevoorschotting, tegenprestaties, overleg en kennisdeling.

stap 5 | Adviescommissie

De adviescommissie impulsgelden checkt of de juiste procedure is gevolgd en adviseert over de aanvraag.

stap 6 | beschikking

Na een positief besluit ontvang je een verlening beschikking.

stap 7 | monitoring

We houden contact over de voortgang van het project.

stap 8 | Vaststelling

Na afloop van het project wordt op basis van een inhoudelijk en financieel eindverslag de impulsbijdrage definitief vastgesteld. Je ontvangt dan een vaststelling beschikking.
 

> criteria  > data 2018  > jury  > adviescommissie  > veelgestelde vragen

meer weten over de subsidie impulsgelden? neem dan contact op met een van onze adviseurs of met Marit Oosterom

013 7508423m.oosterom@bkkc.nl