werkwijze

< terug naar subsidie impulsgelden

Wanneer je eraan denkt om een subsidieaanvraag impulsgelden aan te melden, raden we je aan om eerst contact op te nemen met Kunstloc Brabant. Dat is niet verplicht, maar we helpen je graag. We gaan dan samen in gesprek over je plan en de subsidievereisten.

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In praktijk betekent dit dat er in 2019 drie momenten zijn waarop je jouw aanvraag digitaal kan indienen - tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Aan iedere indientermijn zijn vaste dagen voor het gesprek tussen aanvrager en de Adviescommissie verbonden. De totale doorlooptijd van indienen tot ontvangst beschikking is 12 weken.

We hebben de aanvraagprocedure voor subsidie impulsgelden uitgewerkt in een stappenplan.

stap 1 | aanvraag indienen + volledigheidscheck

subsidie impulsgelden aanvragen

Je dient je subsidieaanvraag impulsgelden digitaal in gedurende een van de indientermijnen. Dat doe je door de vereiste documenten te uploaden in het digitale aanmeldsysteem.

- indientermijn 1 | uploaden: 14 t/m 20 januari
- indientermijn 2 | uploaden: 29 april t/m 5 mei
- indientermijn 3 | uploaden: 23 t/m 29 september

We checken of je aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, nemen we contact met je op. Als alles in orde is, worden plan en begroting openbaar.

stap 2 | in gesprek met de adviescommissie

Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Adviescommissie. Je krijgt dan de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten d.m.v. een korte presentatie van max. 5 minuten en vervolgens vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. In totaal duurt het gesprek met de Adviescommissie ongeveer 35 minuten.

Aan iedere indientermijn zijn vaste beoordelingsdagen verbonden:

- indientermijn 1 | gesprekken Adviescommissie: week 8 en 9 / laatste 2 weken februari
- indientermijn 2 | gesprekken Adviescommissie: week 23 en 24 / eerste 2 weken juni
- indientermijn 3 | gesprekken Adviescommissie: week 44 en 45 / laatste week oktober en eerste week november

Je ontvangt per e-mail ongeveer 1,5 week van te voren een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

stap 3 | commissieadvies

Voldoet jouw plan aan alle subsidievereisten en is de Adviescommissie overtuigd van je plan? Er volgt een advies: positief of negatief.

stap 4 | afspraken

Bij een positief advies maken we afspraken over de uitvoering van je project, bevoorschotting, tegenprestaties, overleg en kennisdeling.

stap 5 | besluit & beschikking

Het commissieadvies vormt de basis voor het subsidiebesluit. Bij honorering van je subsidieaanvraag ontvang je per post een verlening beschikking met de afspraken. De totale doorlooptijd van indienen tot ontvangst beschikking is ongeveer 12 weken.

stap 6 | monitoring

We houden contact over de voortgang van het project.

stap 7| Vaststelling

Na afloop van het project wordt op basis van een inhoudelijk en financieel eindverslag de impulsbijdrage definitief vastgesteld. Je ontvangt dan een vaststelling beschikking.
 

> criteria    > adviescommissie    > veelgestelde vragen

meer weten over de subsidie impulsgelden? neem dan contact op met een van onze adviseurs of met Marit Oosterom